Doelen

Dit is het Internationale Register van eCoaches en eCounselors1 die werken volgens de principes van het ABC-model2, de UNLOQ-methodiek3 en de drie basisprincipes van online begeleiding (of een andere methodologie die door het Register is goedgekeurd)4.

Het Register heeft drie doelstellingen:

  • Visualisatie van hoogwaardige professionals op het gebied van online begeleiding;
  • Stimuleren van de voortdurende professionalisering van de gecertificeerde eCoaches & eCounselors;
  • Het gebruik van de labels ‘Certified eCoach’ & ‘Certified eCounselor’ behouden.

Drie verschillende levels

Mensen online begeleiden is een beroep waar specifieke kennis en vaardigheden voor zijn vereist. Een professionele coach of counsellor die voldoet aan de normen van de gestelde competenties (pdf) om effectief online begeleiding uit te voeren en toe te passen, kan worden opgenomen in het internationale eCoach & eCounselor Register. Dit zijn professionals die het label 'Certified eCoach' of 'Certified eCounselor' hebben behaald. Alle professionals en counselors met deze certificering hebben bewezen kennis, begrip en ervaring met het ABC-model, de drie basisprincipes en de UNLOQ-methodologie. Ook zijn ze op de hoogte van de ethische kwesties die worden geïmpliceerd door het beroep van online begeleiding. De mate van training en hoeveelheid ervaring bepaalt het "niveau" van het beroep als een counsellor of coach. Het niveau wordt weergegeven door het keurmerk.

De verschillende Certified eCoach & eCounselor Levels zijn:

1) Level I: ePractitioner

De professionele counselor of coach die dit niveau heeft behaald, begrijpt het ABC-model en de UNLOQ-methodologie en is in staat om de online begeleidingsprincipes toe te passen als aanvulling op persoonlijke gesprekken. Blended coaching, een combinatie van online en offline ondersteuning.

2) Level II: eSenior

De professionele counselor of coach is opgeleid om zowel blended als volledig online coachingprogramma's te ontwerpen en te superviseren. De professionele coach weet hoe het ABC-model en de UNLOQ-methodologie (en/of andere goedgekeurde methodologie) adequaat kunnen worden geïntegreerd in hun dagelijkse coachingpraktijk en kan werken met een veilige en beveiligde online coachingomgeving. De eSenior heeft online coachingprogramma's onder supervisie uitgevoerd en ontwikkelt zichzelf continu door deel te nemen aan intervisiebijeenkomsten.

3) Level III: eMaster

Dit niveau omvat zeer ervaren professionele coaches met uitgebreide ervaring in online coachingprogramma's (e-coaching) met behulp van het ABC-model, de UNLOQ-methodologie (en/of andere goedgekeurde methodologie) en het werken met een veilige en beveiligde online omgeving voor coaching. Naast het uitvoeren van (e)-trainingsprogramma's zijn deze professionele coaches betrokken bij de ontwikkeling van trainingsprogramma's, training en/of begeleiding op het gebied van online begeleiding. De eMaster is op de hoogte van de nieuwste technische ontwikkelingen op het gebied van online coaching.

Om tijdens de registratie up-to-date te blijven, is het verplicht om als geregistreerde eCoach iedere vijf jaar aan te tonen dat hij/zij voldoet aan de voorwaarden in verband met het niveau waarop hij/zij in het Register is gekomen. Vanaf niveau 2 is het verplicht om deel te nemen aan de georganiseerde intervisiebijeenkomsten.

Contact

Wilt u meer informatie over de Competenties van online e-counselors en e-coaches? Of wilt u meer weten over de voorwaarden voor opname in het Register? Neem contact op met ons op via dit contactformulier.

  1. 1. Psycholoog, therapeut, arts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, hulpverlener etc.
  2. 2. Het Accelerated Behavioural Change Model (ABC-model) laat zien hoe actuele veranderingen in gedrag en andere doelen versneld worden bereikt.
  3. 3. UNLOQ-methodiek (UNLOQ-methodologie) is een methode om effectief de online communicatie van de coach of counsellor te construeren en de geschreven boodschap van de cliënt op een gestructureerde manier te analyseren.
  4. 4. A-synchroniteit, sociale anonimiteit en online schrijven zijn drie basisprincipes van online begeleiding.
Profielen Informatie Home Educatie Boek Voorwaarden Log in
eCoach register een initiatief van: UNLOQ | Stationsstraat 24-01 | 5038 ED Tilburg
copyright © 2023 - eCoach Register. Alle rechten voorbehouden.