Doelen

Dit is het Internationale Register van eCoaches en eCounselors1 die werken volgens de principes van het ABC-model2, de UNLOQ-methodiek3 en de drie basisprincipes van online begeleiding (of een andere methodologie die door het Register is goedgekeurd)4.

Het Register heeft drie doelstellingen:

  • • De zichtbaarheid van professionals van hoge kwaliteit op het gebied van online begeleiding.
  • • Het stimuleren van de voortdurende professionalisering van de gecertificeerde eCoaches & eCounselors.
  • • Behoud van het gebruik van de labels 'Certified eCoach' & 'Certified eCounselor'.

Drie verschillende niveaus

Het online begeleiden van mensen is een beroep waarbij specifieke kennis en vaardigheden vereist zijn. Een professionele coach of counselor die voldoet aan de standaarden van het 'Competentieschema online begeleiders' en deze effectief uit weet te voeren en toe te passen, kan worden opgenomen in het International eCoach & eCounselor Register. Dit zijn professionals die het label 'Certified eCoach' of 'Certified eCounselor' hebben behaald. Alle professionals en counselors met deze certificering hebben aantoonbare kennis van, inzicht in en ervaring met het ABC-model, de drie basisprincipes en de UNLOQ-methodologie. Ook zijn ze zich bewust van de ethische kwesties die het beroep van online begeleider met zich meebrengt. De mate van opleiding en de hoeveelheid ervaring bepalen het "niveau" van het beroep van counselor of coach. Het niveau wordt weergegeven door het keurmerk.

De verschillende niveaus van gecertificeerde eCoach en eCounselor zijn:

1) Level I: ePractitioner

Dit niveau impliceert een professionele counselor of coach die het ABC-model en de UNLOQ-methodologie begrijpt en in staat is om de online begeleidingsprincipes toe te passen als aanvulling op face-to-face gesprekken (blended begeleiding, een combinatie van online en offline begeleiding).

2) Level II: eSenior

Dit niveau impliceert een professionele counselor of coach die opgeleid is om zowel blended als volledig online coachingsprogramma's te ontwerpen en te begeleiden. De professionele coach weet hoe deze het ABC-model en de UNLOQ-methodologie (en/of een andere goedgekeurde methodologie) adequaat kan integreren in diens dagelijkse coachingpraktijk en kan werken met een veilige online coachingomgeving. De eSenior heeft online coachingstrajecten onder supervisie uitgevoerd.

3) Level III: eMaster

Dit niveau impliceert zeer ervaren professionele coaches met uitgebreide ervaring in online coaching programma's (e-coaching) die gebruik maken van het ABC-model, de UNLOQ-methodologie (en/of een andere goedgekeurde methodologie) en het werken met een veilige en beveiligde online omgeving voor coaching. Naast het uitvoeren van (e)-coachingsprogramma's zijn deze professionele coaches betrokken bij de ontwikkeling van trainingsprogramma's, het geven van trainingen en/of het bieden van supervisie op het gebied van online begeleiding. De eMaster is op de hoogte van de laatste technische ontwikkelingen op het gebied van online coaching en begeleiding.

Contact

Wil je meer informatie over het 'Competentiekader van Online counselors en e-Coaches' en de voorwaarden voor opname in het register? Neem dan contact met ons op via dit contactformulier.

  1. 1. Psycholoog, therapeut, arts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker, diëtist, hulpverlener enz.
  2. 2. Het Accelerated Behavioural Change Model (ABC-model) laat zien hoe actuele veranderingen in gedrag en andere doelen versneld worden bereikt.
  3. 3. UNLOQ-methodiek (UNLOQ-methodologie) is een methode om effectief de online communicatie van de coach of counsellor te construeren en de geschreven boodschap van de cliënt op een gestructureerde manier te analyseren.
  4. 4. A-synchroniciteit, sociale anonimiteit en online schrijven zijn drie basispijlers van online begeleiding.
Profielen Informatie Home Educatie Boek Voorwaarden Log in
eCoach register een initiatief van: UNLOQ | Stationsstraat 24-01 | 5038 ED Tilburg
copyright © 2023 - eCoach Register. Alle rechten voorbehouden.